Үндсэн вэбсайт Нэвтрэх

Хэвлэгдэн ирсэн талаарх лавлагаа:

Иргэний үнэмлэх

Регистрийн дугаар:
Дахин авах

Гадаад пасспорт

Регистрийн дугаар:
Дахин захиалах

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл

Регистрийн дугаар:

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Регистрийн дугаар:
эсвэл оноосон нэрээр хайх:
e-mongolia.mn порталаас иргэн, хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн лавлагаа, үйлчилгээг онлайнаар авах: